agnihotra, święty ogień, miejsce mocy, nawóz do rytuałów, ghee, piramidka miedziana, ekologiczny suszony nawóz krowi, leczniczy ogień, rolnictwo ekologiczne, rytualny ogień, łyżeczka miedziana, joga dla dzieci

Polityka zwrotów

Miejscowość, data
Imię i nazwisko Konsumenta:

Adres konsumenta:
Adresat: Fundacja Terapia Homa

ul. Wysoka 151

34-240 Jordanów

e-mail:

info@homatherapypoland.org

telefon: 502347898
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data zawarcia umowy:

Data odbioru:

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)